תנאי השירות

רצון הצוות של ENG LIVEהוא שתהיו מרוצים מהמנוי שרכשתם ותמליצו עלינו לחבריכם. עסקה טובה היא כששני הצדדים מבינים אחד את השני ולכן חשוב שתקראו מסמך קצר זה. אנחנו אנשים הוגנים ומקווים שגם אתם תהיו הוגנים איתנו.

תנאי השרות נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד

1. רישום לאתר

ההרשמה לאתרenglive.co.il והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים.

כל משתמש אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו.

2. שימוש אישי

כל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות.

בהתאם, סיסמת המשתמש הינה אישית ולא תועבר על ידו לכל צד שלישי.

משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין.

מאחר והמערכת מתאימה את הרמה של השיעורים לכל תלמיד באופן אישי, השימוש של יותר מתלמיד אחד באותו מנוי תגרום לכך שתהיה אי התאמה בין רמת השיעורים לבין הרמה האמתית של התלמיד. לכן שימוש של יותר מתלמיד אחד באותו מנוי לא תאפשר למידה יעילה לאף אחד מהתלמידים ושימוש כזה יפגע בלמידה.

3. התכנים באתר וההגנה עליהם

אתר VOXY.COM וenglive.co.il מכיל חומר לימודי מקיף כולל תמונות, טקסטקים, קישוריות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קבצי וידאו, סרטוני אנימציה וכיו”ב (להלן “התכנים”) המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים.

כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד.

לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש / תנאי השירות לעיל ובכפוף להוראות כל דין.

המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

המשתמש מתחייב שלא להעתיק,להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.

בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

למען הסר ספק, אין VOXI.COM מייצגת את חברת VOXY.COM העולמית ואינה דוברת בשמה.

4. גילוי נאות, אחריות ומדיניות ביטולים

  1. ניתן לבטל ולקבל את התשלום ששילמת בחזרה בניכוי 100 ש"ח, בתנאי שלא פתחת סיסמה או קיבלת את התכנים של מסגרת לימוד האנגלית באתר וגם בתנאי שלא נחשפת לתכנים או לחלק מהתכנים הנלמדים באתר.
  2. אין אפשרות להחזר במידה והתלמיד פתח סיסמה וצפה בחלק מהתכנים ו/או נחשף לחומרים ו/או בחלוף 14 יום ממועד הקנייה. בגלל שאז נחשב כמי שפתח את החבילה, ועל כן לא ניתן לבטל את העסקה.
  3. אם אתה מבקש לשמור לך את הזכות לבטל עסקה, אל תירשם ואל תקבל סיסמה המאפשרת לך לצפות בתכנים הנלמדים, בגלל שהחוק אומר כי: "קורס הניתן לשעתוק ו/או לשכפול ו/או להעתקה לא ניתן לבטלו ולא ניתן להחזירו לבעליו בשלמותו."
  1. מסגרת לימוד האנגלית שלנו נמנית על הקורסים שהחוק קבע שהם קורס הניתן לשעתוק שכפול או צילום והעתקה.
  2. אחריות לתוצאות: חברת אצ'יב ישראל מתחייבים להתקדמות התלמיד ע"פ המדד האירופאי להערכת שפות (CEFR) – לעלות את התלמיד/ה מרמה טרום A1 ל A1 ב40 שעות, מA1 לA2 ב80 שעות, מA2 לB1 ב80, מB1 לB2 ב180 שעות, מB2 לC1 ב180 שעות ומC1 לC2 ב216 שעות. מדובר על שעות למידה נטו. היה והתלמיד/ה לא השיג את ההתקדמות במסגרת שעות העבודה הנ"ל, חברתנו מתחייבת להמשיך ולתת גישה למערכת ושיעורים קבוצתיים ופרטיים ללא הגבלה וללא עלות נוספת עד שההתקדמות הרצויה תושג.
  3. אחריות לתוצאות לתלמידי אמיר/אמירם:חברת אצ'יב ישראל מתחייבים שהתלמיד יחסוך בעזרת מסלול ההכנה שלנו קורס אנגלית אקדמאי אחד לפחות.במידה והתלמיד לא יחסוך קורס אחד לפחות, התלמיד יקבל קורס חודשיים במערכת של ווקסי בחינם במידה וירצה לגשת למבחן אמיר או אמירם פעם נוספת.

5. שימוש במידע פרטי של המשתמש

VOXI תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. מידע שמועבר לvoxi.co.il נחשב כאילו הועבר לvoxy.com.

VOXI תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר, רק לאחר הסכמה מפורשת של המשתמש.

אם המשתמש ייתן את הסכמתו, תהיה רשאית VOXI לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תסבור VOXI כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה.

6. הגבלה או מניעה של גישה לאתר

האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל אתר VOXY.COM ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת.

משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.

7. מתן שירות

במטרה להבטיח את השירות הנרכש באתר, ועל מנת להבטיח לכם, רוכשי השירות כי יש מי שעומד מאחורי האתר, מתחייבים האתר ומפעיליו כי בכל רכישה של שירותים שתבצעו, תקבלו את השירות שנרכש ולחלופין, במידה ולא סופק השירות במלואו יינתן לכם החזר בגין מלוא שווי השירות שלא ניתן.

כל החבילות, לא משנה האורך, כוללות:

א. תמיכה אישית של מורה: משהו לא ברור? ניתן לשוחח עם המורה בווטסאפ. זקוקים לתשומת לב אישית? ניתן לקבוע פגישת סקייפ או שיחה. המורה זמין לכם מא' עד ה' מ9 עד 19.

ב. תרגול ללא הגבלה עם סרטונים, טקסטים ומשחקי מחשב המותאמים לרמה ולתחומי העיניין שלכם.

ג. מערכת לימוד המותאמת לצרכים שלכם – אנגלית עסקית, מדוברת, לעולם ההיי טק…  יש לנו עשרות מסלולים שונים! חלקם מופיעים כאן (להוסיף לינק).

ד. שיעורים פנים אל פנים זמינים לך בכל שעות היום, בלילה, בסופ”ש ומכל מכשיר. נושאי השיעורים מותאמים לצרכים שלכם, יש בהם 4 תלמידים בממוצע ומוביל אותם מורה מוסמך דובר אנגלית שפת אם. בשיעורים משתתפים 10 תלמידים לכל היותר אבל ייתכן גם שתלמדו רק עם עוד תלמיד אחד. בכל חבילה כלולים 22 שיעורים בחודש. אורך שיעור: חצי שעה.

צפו בסרטון על המערכת

מה החבילה לא כוללת?

שיעורים פרטיים:

תרצו שיעורים פרטיים ארוכים יותר מהשיחות עם המורה האישי שלכם? מעוניינים לקיים שיחה באנגלית עם מורה בזמן הנסיעה או בזמן שאתם ממתינים בתור? יש לכם מצגת או ראיון עבודה באנגלית ורוצים להתכונן? ניתן לרכוש שיעורים פרטיים. אופציה זו פתוחה רק למזמינים חבילה.

השיחות עם המורה האישי שלכם אינם שיעורים פרטיים. אם נתקלתם בקושי ועלו שאלות הקשורות לתרגול, תפקיד המורה הוא לענות עליהם ולהסביר לכם עד שהנושא יתבהר. יחד עם זאת חשוב להבין שהמטרה של שיחות אלו (בין אם בווטסאפ, טלפון או מייל) היא לתמוך ולענות על שאלות הקשורות לתרגול במערכת ווקסי. תפקיד המורה הוא להפנות אותכם למקורות הרלוונטיים ולא ללמד נושאים חדשים.  בכל החבילות אתם מקבלים ליווי ותמיכה ללא הגבלה של המורה האישי שלכם, בנוסף לשיעורים בקבוצות קטנות עם מורה.

8. תקשורת

התקשורת בין התלמיד ו/או הוריו לבין צוות VOXI מבוססת בעיקר על תכתובות בדואר אלקטרוני – office@achieve.co.il. כדי לאפשר תקשורת יעילה עליכם להגיב לדואר אלקטרוני הנשלח אליכם תוך 5 ימים לכל היותר.

9. אבטחה ופרטיות

פרטיותכם חשובה לנו. כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח.

המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שאתם מעבירים לנו.

המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במחשבי מפעילי האתר או מי מטעמם בצורה מאובטחת ומוצפנת.

10. קישורים לאתרים אחרים

אתר VOXI וVOXY.COM יכולים לכלול קישורים (“לינקים”) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שונים.

VOXI מספקת קישורים אלה אך ורק לצורכי העשרה, העמקה ונוחיותם של המשתמשים.

אתרים אלו אינם בשליטתה של VOXI, ו- VOXI אינה ולא תהיה אחראית לתוכן הקיים באתרים מקושרים אלו.

הופעה של קישור לאתר של צד שלישי כלשהו באתר VOXI איננה מהווה אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר ו/או למהימנות המידע המופיע בו, ואין בהופעה של הקישור באתר כדי להצביע על קשר של VOXI לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.

11. תנאים נוספים

VOXI רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

VOXI יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה.

מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את VOXI.

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בטבריה, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.

  1. המורה הפרטי

ניתן לבטל שיעור פרטי עד 12 שעות לפני מועד השיעור. היה וקבעתם שיעור ולא השתתפתם, ייחשב השיעור כשיעור שבוצע.

המורה האישי שלכם זמין לכם בימים א' – ה' מ0830 עד 1900. תרצו לשוחח בימי שישי, לפני 0830 בבוקר או אחרי  1900 בערב? ניתן לעשות זאת בתיאום עם המורה. אנחנו שומרים שבת ולכן בכל מקרה לא ניתן לתקשר איתנו בשבתות. כל שאלה או בעיה, כולל בעיות טכניות, יש להפנות למורה. 

גלילה לראש העמוד