אחרי מספר חודשים ב-VOXY, היחסים שלי עם השפה האנגלית השתפרו בכמה רמות. אני מדבר יותר בחופשיות, יוצר קשרים חדשים בעבודה, ונחשף לתוכן שלא היה נגיש לי בעבר. אחרי מספר חודשים ב-VOXY.